นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ www.nokholidays.com ให้ความสำคัญต่อการเก็บรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัว และถือเป็นเรื่องสำคัญที่ลูกค้าได้ทำความเข้าใจการเก็บข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้

นิยามและคำจำกัดความ

“นกฮอลิเดย์” หมายความถึง “บริษัท นกฮอลิเดย์ จำกัด” และครอบคลุมถึง ระบบการจองของนกฮอลิเดย์ ฐานข้อมูลของนกฮอลิเดย์ ลูกค้าของนกฮอลิเดย์ ลิขสิทธิ์ของบริษัท นกฮอลิเดย์ จำกัด และรวมถึงข้อมูลทุกรูปแบบที่แสดงบนเว็บไซต์นกฮอลิเดย์

การเก็บรวมรวมข้อมูล

เมื่อเกิดการจองผ่านบนเว็บไซต์นกฮอลิเดย์ (nokholidays.com) นกฮอลิเดย์ทำการเก็บรวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการการทำธุรกรรมและการสั่งซื้อ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ได้จำกัดเพียง ชื่อ นามสกุล สัญชาติ รายละเอียดบัตรเครดิต ข้อมูลติดต่อทางอีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

นกฮอลิเดย์ ทำการเก็บรวบรวมชื่อ และข้อมูลติดต่อทางอีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เมื่อลูกค้ากรอกแบบฟอร์มการติดต่อกับเจ้าหน้าที่

ลูกค้าตกลงว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว นกฮอลิเดย์จะเก็บบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในฐานข้อมูล

การใช้และการดูแลรักษาข้อมูล

เว็บไซต์นกฮอลิเดย์คงความเป็นเจ้าของของข้อมูล ที่เกิดจากการเก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ โดยมิได้มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนนโยบายในอนาคต การใช้ข้อมูล (อาทิเช่น อีเมลล์) เป็นไปเพื่อการส่งใบยืนยันการเดินทาง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจองของคุณ และคุณอาจได้รับการสื่อสารรายการส่งเสริมการขายเป็นครั้งคราว

หากลูกค้าไม่ต้องการที่จะรับอีเมล์เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย สามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารนี้โดยการคลิกจากอีเมล์ดังกล่าว หรือโดยการโทรติดต่อมายังศูนย์บริการลูกค้า

การเปิดเผยของข้อมูล จะถูกจำกัดอยู่เพียงกับหน่วยงาน หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่า โรงแรม สายการบิน เป็นต้น เพื่อการให้บริการตามที่ลูกค้าได้ซื้อแพคเก็จไว้ นกฮอลิเดย์ไม่ทำการขาย ให้เช่า หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลลส่วนตัวของลูกค้าให้กับผู้ประกอบการด้านอื่นๆ เพื่อผลในทางการตลาด

นกฮอลิเดย์ขอสงวนสิทธิ์เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ในกรณีที่กฎหมายไทยกำหนด หรือเป็นคำสั่งจากศาลไทย หรือหน่วยงานบังคับกฎหมายไทย หรือหน่วยงานที่ได้รับอำนาจการรัฐบาลไทย หรือกรณีที่นกฮอลิเดย์เห็นว่าจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิ์และทรัพย์สินของนกฮอลิเดย์ ลูกค้า ผู้ใช้งาน ประชาชนทั่วไป

เมื่อมีลูกค้าคลิกลิงค์ที่ส่งผลให้ออกจากเว็บไซต์นกฮอลิเดย์ และเริ่มใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ ลูกค้ารับทราบว่าข้อมูลที่คุณอาจเปิดเผยต่อเว็บไซต์อื่นๆ นั้น ไม่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของนกฮอลิเดย์ และลูกค้าควรศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นๆ

ความปลอดภัยของข้อมูล

นกฮอลิเดย์ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัสที่ได้มาตรฐาน ในการรับและส่งข้อมูลธุรกรรมผ่านบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อทำธุรกรรมผ่านระบบชำระเงินของบริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบชำระเงินแก่เว็บไซต์นกฮอลิเดย์

บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเจ้าของใบรับรองความปลอดภัย PCI-DSS Level 1 ลูกค้าสามารถดูใบรับรองนี้โดยการคลิกที่ไอคอนรูปกุญแจบนแถบชื่อเว็บไซต์ในบราวเซอร์ของคุณ

คุกกี้

นกฮอลิเดย์อาจจะใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น คุกกี้ ในการบันทึกการเข้าใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงแหล่งที่มาก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์นกฮอลิเดย์ ซึ่งทำให้นกฮอลิเดย์สามารถเข้าใจการใช้งาน เพื่อนำมาปรับปรุงการบริการ รวมถึงวิธีการใช้งานเว็บไซต์ที่ดีต่อผู้ใช้งาน

คุกกี้ คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของลูกค้า เพื่อทำการเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม เมื่อท่านเปิดเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิมอีกครั้งในคราวหลัง เพื่อให้เว็บไซต์จำข้อมูลการใช้งานของลูกค้าได้ อาทิเช่น บริการที่ลูกค้าค้นหา คุกกี้ไม่ได้ใช้สำหรับเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานหรือลูกค้า

การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย

ลูกค้ารับทราบว่า ข้อมูล นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือเนื้อหาทั้งหมด อาจถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบันได้ หากเป็นกรณีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ นกฮอลิดดย์จะมีแจ้งให้ทราบผ่านทางหน้าเว็บไซต์

ติดต่อ:

บริษัท นกฮอลิเดย์ จำกัด
เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้
แขวงยานาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
อีเมล์ cs@nokholidays.com
โทร +662-529-8778