จัดการบุ๊คกิ้ง

ขั้นตอนการจัดการบุ๊คกิ้ง

Step 1 :

A

หมายเลขบุ๊คกิ้ง

ใช้หมายเลขบุ๊คกิ้งนี้อ้างอิงในการติดต่อใช้บริการ หรือติดต่อทีมงานบริการลูกค้า

เตรียมหมายเลขบุ๊คกิ้ง

Step 2 :

เข้าสู่หน้าจัดการบุ๊คกิ้ง แล้วกรอกหมายเลขบุ๊คกิ้ง และนามสกุลผู้โดยสารท่านใดก็ได้ในบุ๊คกิ้งนั้น

Step 3 :