เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการจอง

1. จะทราบได้อย่างไรว่าการจองเสร็จสมบูรณ์แล้ว?

กรณีที่คุณจองและชำระเงินด้วยบัตรเครดิตแล้ว คุณจะได้รับใบยืนยันการเดินทางทันที ผ่านอีเมล์ที่ใส่ไว้ในการจอง กรณีที่คุณจองและชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ตู้ ATM และเคาน์เตอร์เซอร์วิส คุณจะได้รับใบยืนยันการเดินทางหลังจากที่ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยระบบจะส่งใบยืนยันการเดินทางให้ทางอีเมล์ที่ใส่ไว้ในการจอง

2. จะทำอย่างไร หากไม่ได้รับใบยืนยันการเดินทาง?

หากคุณชำระเงินแล้ว แต่ไม่ได้รับใบยืนยันการเดินทาง กรุณาตรวจสอบโฟลเดอร์ Junk Mail ก่อน หากไม่พบ กรุณาตรวจสอบกับทีมงานบริการลูกค้า โทร 02 529 8778 เพื่อตรวจสอบว่ามีการทำรายการชำระเงินการจองของคุณแล้วหรือไม่

3. สามารถเพิ่มการจองกิจกรรมท่องเที่ยว หรือที่พักในภายหลังได้หรือไม่?

กรณีต้องการเพิ่มบริการใดๆ คุณสามารถทำการจอง เป็นบุ๊คกิ้งใหม่ได้ แต่ไม่สามารถเพิ่มบริการในบุ๊คกิ้งเดิม

เตรียมตัวก่อนการเดินทาง

4. สามารถเปลี่ยนแปลงการจองโรงแรมได้หรือไม่?

โรงแรมบางแห่ง ยินยอมให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงการจองได้ ภายใน 15 วัน ก่อนวันเข้าพัก โดยการติดต่อกับทีมงานบริการลูกค้า โทร 02 529 8778 เพื่อตรวจสอบเงื่อนไข

5. สามารถเปลี่ยนแปลงการจองเที่ยวบินได้หรือไม่?

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ โดยมีเงื่อนไข ค่าธรรมเนียม และส่วนต่างราคาตั๋วเครื่องบิน ตามที่สายการบินกำหนด

6. ช่องทางการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

 • เปลี่ยนแปลงผ่านเว็บไซต์ด้วยตัวเองที่ nokair.com ต้องดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนกำหนดการเดินทางเดิม
  • เข้าสู่เมนู จัดการบุ๊คกิ้ง
  • กรอกนามสกุล และหมายเลขการจอง
  • คลิก เข้าสู่ระบบ
  • เลือกเมนู เปลี่ยนแปลงบุ๊คกิ้ง
  • ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
  • ชำระค่าธรรมเนียม และ/หรือส่วนต่างราคาตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี)
 • เปลี่ยนแปลงผ่านห้องจำหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบิน ต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนกำหนดการเดินทางเดิม
 • ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของสายการบินนกแอร์ โทร. 1318 ต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนกำหนดการเดินทางเดิม

ข้อมูลสำคัญ: การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่คุณดำเนินการต่อสายการบิน ไม่มีผลต่อวันใช้บริการอื่นๆ อันได้แก่ โรงแรม กิจกรรมท่องเที่ยว รถเช่า คุณต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริการอื่นๆ เองกับทีมงานบริการลูกค้า โทร 02 529 8778

กรุณาศึกษาเงื่อนไขและค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ก่อนทำการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ หน้า FAQ ของสายการบินนกแอร์

7. เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางเป็นอย่างไร?

นกฮอลิเดย์ ไม่มีนโยบายรับยกเลิกการเดินทางและคืนเงิน หลังจากการจองเสร็จสมบูรณ์แล้ว

8. หากต้องการสำเนารายละเอียดการจองต่างๆ จะสามารถหาได้จากที่ไหน?

แนะนำให้เข้าสู่เว็บไซต์ ที่หน้าจัดการบุ๊คกิ้ง เพื่อเรียกดูรายละเอียด และดาวน์โหลด/พิมพ์เอกสารต่างๆ

9. หากต้องการส่งคำร้องขอพิเศษไปยังโรงแรม จะต้องทำอย่างไร?

การร้องขอห้องพิเศษ อาทิเช่น ห้องที่สามารถสูบบุหรี่ ห้องที่ไม่สูบบุหรี่ ห้องที่เปิดเชื่อมต่อกันได้ คุณต้องระบุข้อมูลในระหว่างการจอง โดยกรอกที่ช่อง ความต้องการพิเศษ

โดยโรงแรมจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะตอบสนองต่อความต้องการพิเศษ แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะทำตามความต้องการพิเศษได้

ระหว่างการเดินทาง

10. ต้องแสดงหลักฐานใดในการเข้าพักโรงแรม หรือใช้บริการกิจกรรมท่องเที่ยว?

โดยปกติแล้ว ทางโรงแรมและผู้ให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยว ใช้หลักฐานยืนยันตัวตนของคุณ (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ พาสปอร์ต) และใบยืนยันการเดินทางในการเข้าใช้บริการ

โรงแรมอาจร้องขอให้แสดง บัตรเครดิตแม้ว่าจะมีการจ่ายเงินไปแล้วก็ตาม ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติของโรงแรมในการกันวงเงินส่วนหนึ่งระหว่างการเข้าพักสำหรับการบริการอื่นๆ

11. กรณีที่โรงแรม ไม่สามารถตรวจสอบการจองที่พัก จะต้องทำอย่างไร?

ให้คุณยื่นหลักฐานที่เป็นรายละเอียดของการจองดังกล่าวที่ประชาสัมพันธ์ของที่พัก/โรงแรมนั้น หากทางโรงแรมไม่สามารถตรวจสอบได้ กรุณาติดต่อกลับมายังทีมงานบริการลูกค้า โทร 02 529 8778