เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการจอง

1. จะทราบได้อย่างไรว่าการจองเสร็จสมบูรณ์แล้ว?

กรณีที่คุณจองและชำระเงินด้วยบัตรเครดิตแล้ว คุณจะได้รับใบยืนยันการเดินทางทันที ผ่านอีเมล์ที่ใส่ไว้ในการจอง กรณีที่คุณจองและชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ตู้ ATM และเคาน์เตอร์เซอร์วิส คุณจะได้รับใบยืนยันการเดินทางหลังจากที่ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยระบบจะส่งใบยืนยันการเดินทางให้ทางอีเมล์ที่ใส่ไว้ในการจอง

2. จะทำอย่างไร หากไม่ได้รับใบยืนยันการเดินทาง?

หากคุณชำระเงินแล้ว แต่ไม่ได้รับใบยืนยันการเดินทาง กรุณาตรวจสอบโฟลเดอร์ Junk Mail ก่อน หากไม่พบ กรุณาตรวจสอบกับทีมงานบริการลูกค้า โทร 1318 เพื่อตรวจสอบว่ามีการทำรายการชำระเงินการจองของคุณแล้วหรือไม่

3. สามารถเพิ่มการจองกิจกรรมท่องเที่ยว หรือที่พักในภายหลังได้หรือไม่?

กรณีต้องการเพิ่มบริการใดๆ คุณสามารถทำการจอง เป็นบุ๊คกิ้งใหม่ได้ แต่ไม่สามารถเพิ่มบริการในบุ๊คกิ้งเดิม

เตรียมตัวก่อนการเดินทาง

4. สามารถเปลี่ยนแปลงการจองโรงแรมได้หรือไม่?

โรงแรมบางแห่ง ยินยอมให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงการจองได้ ภายใน 15 วัน ก่อนวันเข้าพัก โดยการติดต่อกับทีมงานบริการลูกค้า โทร 1318 เพื่อตรวจสอบเงื่อนไข

5. สามารถเปลี่ยนแปลงการจองเที่ยวบินได้หรือไม่?

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ โดยมีเงื่อนไข ค่าธรรมเนียม และส่วนต่างราคาตั๋วเครื่องบิน ตามที่สายการบินกำหนด

6. ช่องทางการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

 • เปลี่ยนแปลงผ่านเว็บไซต์ด้วยตัวเองที่ nokair.com ต้องดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนกำหนดการเดินทางเดิม
  • เข้าสู่เมนู จัดการบุ๊คกิ้ง
  • กรอกนามสกุล และหมายเลขการจอง
  • คลิก เข้าสู่ระบบ
  • เลือกเมนู เปลี่ยนแปลงบุ๊คกิ้ง
  • ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
  • ชำระค่าธรรมเนียม และ/หรือส่วนต่างราคาตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี)
 • เปลี่ยนแปลงผ่านห้องจำหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบิน ต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนกำหนดการเดินทางเดิม
 • ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของสายการบินนกแอร์ โทร. 1318 ต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนกำหนดการเดินทางเดิม

ข้อมูลสำคัญ: การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่คุณดำเนินการต่อสายการบิน ไม่มีผลต่อวันใช้บริการอื่นๆ อันได้แก่ โรงแรม กิจกรรมท่องเที่ยว รถเช่า คุณต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริการอื่นๆ เองกับทีมงานบริการลูกค้า โทร 1318

กรุณาศึกษาเงื่อนไขและค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ก่อนทำการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ หน้า FAQ ของสายการบินนกแอร์

7. เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางเป็นอย่างไร?

นกฮอลิเดย์ ไม่มีนโยบายรับยกเลิกการเดินทางและคืนเงิน หลังจากการจองเสร็จสมบูรณ์แล้ว

8. หากต้องการสำเนารายละเอียดการจองต่างๆ จะสามารถหาได้จากที่ไหน?

แนะนำให้เข้าสู่เว็บไซต์ ที่หน้าจัดการบุ๊คกิ้ง เพื่อเรียกดูรายละเอียด และดาวน์โหลด/พิมพ์เอกสารต่างๆ

9. หากต้องการส่งคำร้องขอพิเศษไปยังโรงแรม จะต้องทำอย่างไร?

การร้องขอห้องพิเศษ อาทิเช่น ห้องที่สามารถสูบบุหรี่ ห้องที่ไม่สูบบุหรี่ ห้องที่เปิดเชื่อมต่อกันได้ คุณต้องระบุข้อมูลในระหว่างการจอง โดยกรอกที่ช่อง ความต้องการพิเศษ

โดยโรงแรมจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะตอบสนองต่อความต้องการพิเศษ แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะทำตามความต้องการพิเศษได้

ระหว่างการเดินทาง

10. ต้องแสดงหลักฐานใดในการเข้าพักโรงแรม หรือใช้บริการกิจกรรมท่องเที่ยว?

โดยปกติแล้ว ทางโรงแรมและผู้ให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยว ใช้หลักฐานยืนยันตัวตนของคุณ (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ พาสปอร์ต) และใบยืนยันการเดินทางในการเข้าใช้บริการ

โรงแรมอาจร้องขอให้แสดง บัตรเครดิตแม้ว่าจะมีการจ่ายเงินไปแล้วก็ตาม ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติของโรงแรมในการกันวงเงินส่วนหนึ่งระหว่างการเข้าพักสำหรับการบริการอื่นๆ

11. กรณีที่โรงแรม ไม่สามารถตรวจสอบการจองที่พัก จะต้องทำอย่างไร?

ให้คุณยื่นหลักฐานที่เป็นรายละเอียดของการจองดังกล่าวที่ประชาสัมพันธ์ของที่พัก/โรงแรมนั้น หากทางโรงแรมไม่สามารถตรวจสอบได้ กรุณาติดต่อกลับมายังทีมงานบริการลูกค้า โทร 1318