การเช็คอินโรงแรม

หลังการจองสมบูรณ์ คุณจะได้รับใบยืนยันการเดินทางที่ระบุรายละเอียดการเข้าพักโรงแรม และเงื่อนไขต่างๆ ของทางโรงแรม ในขณะเช็คอินเข้าพักที่โรงแรม เพียงยื่นหลักฐานยืนยันตัวตนของคุณ (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ พาสปอร์ต) พร้อมใบยืนยันการเดินทาง เว้นแต่มีการระบุไว้ในเงื่อนไขของทางโรงแรมหรือผู้ให้บริการ ว่าคุณจะต้องเตรียมเอกสารอื่นไปด้วย

เวลาเช็คอิน/เช็คเอาท์: โดยทั่วไป เวลาเช็คอินคือ 14:00 น. เป็นต้นไป เวลาเช็คเอาท์คือ ก่อน 12:00 น. แต่อาจมีเงื่อนไขพิเศษในบางโรงแรม โดยระบบจะแสดงให้คุณเห็นขณะทำการจอง และในใบยืนยันการเดินทาง