การเช็คอินเที่ยวบิน

นโยบายการรับเช็คอินขึ้นเครื่อง เป็นไปตามที่สายการบินนกแอร์กำหนด นกฮอลิเดย์ แนะนำให้คุณศึกษารายละเอียดได้ท เว็บไซต์นกแอร์

ข้อมูลเบื้องต้นในการเช็คอินเที่ยวบิน

  • คุณสามารถเช็คอินได้ทุกช่องทางที่นกแอร์เปิดให้บริการ ได้แก่ เคาท์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน เช็คอินทางนกแอร์แอพพลิเคชั่น เช็คอินทางเว็บไซต์ เช็คอินทางโทรศัพท์
  • เวลาปิดรับเช็คอินในแต่ละช่องทางแตกต่างกัน
  • สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางออกจากสนามบินนานาชาติดอนเมือง เคาน์เตอร์เช็คอินของเที่ยวบินในประเทศ อยู่ที่อาคารผู้โดยสาร 2 (Terminal 2) ชั้น 3 ส่วนเคาน์เตอร์เช็คอินของเที่ยวบินระหว่างประเทศ อยู่ที่อาคารผู้โดยสาร 1 (Terminal 1) ชั้น 3
  • สำหรับเที่ยวบินในประเทศ เคาน์เตอร์เช็คอินเปิดให้ผู้โดยสารทำการเช็คอิน 2 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทาง และปิด 45 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง
  • สำหรับเที่ยวบินต่างประเทศ จากสนามบินดอนเมือง: เคาน์เตอร์เช็คอินเปิดให้ผู้โดยสารทำการเช็คอิน 3 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทาง และปิดให้บริการ 1 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทาง
  • สำหรับเที่ยวบินต่างประเทศ จากสนามบินที่ย่างกุ้ง นครโฮจิมินห์ และฮานอย: เคาน์เตอร์เช็คอินเปิดให้ผู้โดยสารทำการเช็คอิน 2 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทาง และปิดให้บริการ 45 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง ผู้โดยสารควรอยู่ที่ ประตูขึ้นเครื่อง (บอร์ดดิ้งเกท) 40 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง และประตูขึ้นเครื่องจะปิด 10 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง
  • มีค่าธรรมเนียมการขนส่ง ตามเงื่อนไขของสายการบิน