การนำสัมภาระขึ้นเครื่อง

นโยบายการนำสัมภาระขึ้นเครื่อง เป็นไปตามที่สายการบินนกแอร์กำหนด นกฮอลิเดย์ แนะนำให้คุณศึกษารายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์นกแอร์

Basic baggage guideline

 • น้ำหนักกระเป๋าที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

  โปรโมชั่น
  • ตั๋วราคาถูก ที่ยังได้รับบริการบนเครื่องดีๆ ในแบบนกแอร์เช่นเดิม
  • ฟรี กระเป๋าขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
  • ฟรี บริการน้ำดื่มบนเครื่อง
  • ฟรี เลือกที่นั่งที่ชอบได้ล่วงหน้า ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ ตามกำหนดค่าธรรมเนียม
  นกประหยัด
  • ตั๋วราคาคุ้มค่าสำหรับทุกการเดินทาง
  • ฟรี โหลดกระเป๋า 15 กิโลกรัม (20 กิโลกรัมสำหรับเส้นทางต่างปรเทศ)
  • ฟรี กระเป๋าขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
  • ฟรี บริการน้ำดื่มบนเครื่อง
  • ฟรี เลือกที่นั่งที่ชอบได้ล่วงหน้า ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ ตามกำหนดค่าธรรมเนียม
  นกเปลี่ยนได้
  • ตั๋วสำหรับการเดินทางที่ปรับได้ตามใจ
  • ฟรี โหลดกระเป๋า 20 กิโลกรัม
  • ฟรี กระเป๋าขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
  • ฟรี บริการน้ำดื่มบนเครื่อง
  • ฟรี เลือกที่นั่งที่ชอบได้ล่วงหน้า ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ตามใจโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ผู้โดยสารสามารถพกกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่อง จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม ต่อผู้โดยสาร 1 คน และมีขนาดไม่เกิน 36 ซม. x 56 ซม. x 23 ซม.
 • ผู้โดยสารสามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มเติมได้หลังจากจองแพคเกจกับนกฮอลิเดย์แล้ว กรุณาอ่านรายละเอียดใน ‘หน้าจัดการการเดินทาง’
 • สัมภาระพิเศษ อาทิเช่น จักรยาน อุปกรณ์กีฬา มีค่าธรรมเนียมการขนส่ง ตามเงื่อนไขของสายการบิน